Artykuły

Strona startowa

Dzięki tej stronie możliwe jest:

  • odczytanie poprzednich odczytów wodomierzy
  • podanie bieżących odczytów zainstalowanych wodomierzy

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, należy się zarejestrować tutaj. Wprowadzone dane rejestracyjne zostaną sprawdzone przez naszego pracownika i konto zostanie aktywowane. O aktywacji konta użytkownik zostanie powiadomiony mailowo.